Te koop / for sale: Bentley T (1970)

Van Giersbergen motorenrevisie / engine overhaulingMaintenance by Van Giersbergen

 

In de beslissing om deze T aan te schaffen speelde ook de wetenschap dat de volledige historie van de auto bekend is, een belangrijke rol. De hierin opgenomen verwikkelingen rond de Bentley zijn erg amusant. Auto's uit deze klasse werden namelijk alleen in opdracht gemaakt, en de kleurstelling speelt in de opdracht tot het bouwen van deze automobiel een cruciale rol. Een Parijse dame gaf namelijk opdacht om een Bentley te leveren in een specifieke kleur blauw, en dat was de kleur blauw die te vinden is in de huisstijl van haar bedrijf. Bij de fabriek dachten ze net als u en ik dat dit wel specifiek genoeg was, maar Mme Rochard weigerde de auto te accepteren toen zij de kleur had gezien. Hoe ze er achter kwam dat de kleur haar niet beviel is jammer genoeg niet te achterhalen in de nog aanwezige correspondentie, maar ze wenste exact de juiste tint en geen andere. Dat was een eis die de Franse importeur en de betrokken personeelsleden van Rolls-Royce tot wanhoop dreef. Op het moment dat zij van de koop afzag was de bouw al zover gevorderd dat overspuiten uitgesloten was. Uiteindelijk moest er een geheel nieuwe Bentley worden gebouwd die wel de juiste kleurstelling meekreeg. Dat mevrouw daardoor langer moest wachten, was blijkbaar geen bezwaar. De fabriek bleef intussen tegen wil en dank met dit exemplaar zitten, maar gelukkig niet voor lang. Een Nederlandse ondernemer in goeden doen zocht in dezelfde periode contact met Rolls-Royce en wenste per direct een nieuwe Bentley aan te schaffen, Men wist uit te leggen dat zoiets niet mogelijk was, maar dat er toevallig wel een nieuwe blauwe Bentley klaar was. De koop werd gesloten, en zo belandde de auto per vliegtuig in Rotterdam. Het archief dat bij deze Bentley hoort, bevat zelfs nog het document waarop de vlucht en de vertrektijden staan vermeld. Overvliegen was indertijd trouwens gebruikelijk met auto's van Rolls-Royce en Bentley. In dit geval vlucht 209 die om 16.15 vertrok van Southend naar Rotterdam.

 

Prijs op aanvraag / price on request.


Neem voor meer informatie over dit object contact met ons op.


Contact us for more information about this object.

Bron: